Underhåll

Mainiox är den bästa lösningen för företag som vill optimera sina underhållsprocesser. Med ett användarvänligt gränssnitt, kraftfulla rapporteringsfunktioner och Mainiox underhållsmodul är det perfekta verktyget för att hjälpa dig att hantera dina underhållsbehov på ett effektivt sätt.

Gör det enklare för ditt företag att hantera underhållsdata

Effektiviserad hantering av underhållsinformation

Med Mainiox underhållsmodul kan du enkelt lagra och hantera viktig information om din utrustning och dina tillgångar. Du kan t.ex. tilldela unika identifierare, varumärken, modeller, serienummer, bilder, kategorier och beskrivningar/instruktioner till dina enheter och tillgångar. Du kan också länka enheter till reservdelar och kontaktinformation så att all relaterad data är lättillgänglig på ett och samma ställe.

Skärmbilden visar en detaljerad vy över den information som registrerats för en enhet i Mainiox-programvaran, inklusive enhetsspecifikationer, instruktioner och andra viktiga uppgifter. Dessa uppgifter underlättar hantering och underhåll av enheten.
Skärmbilden visar den omfattande underhållskalendern och funktionen för effektivt förebyggande underhåll i Mainiox programvara, vilket möjliggör enkel och effektiv planering, schemaläggning och spårning av underhållsuppgifter.

Skapa underhållsuppgifter på ett enkelt sätt

Enkelt att skapa och utföra en underhållsåtgärd

Med Mainiox kan du enkelt skapa underhållsuppgifter för din utrustning och dina tillgångar. Du har två alternativ: du kan schemalägga en underhållsuppgift och få ett påminnelsemeddelande på förfallodagen och utföra underhållet, eller så kan du skapa en underhållsuppgift som redan har utförts och ange den nödvändiga informationen i appen. När du slutför underhållsuppgiften kan du lägga till de reservdelar som använts för uppgiften och de tillhörande kostnaderna, så beräknar programmet automatiskt dessa värden och lägger till totalsumman till underhållskostnaderna.

Alla underhållsrapporter på ett ställe

Omfattande underhållshistorik

Med underhållshistoriken kan du enkelt hitta alla underhållsuppgifter som utförts på sidan för underhållshistorik. Denna funktion effektiviserar underhållshanteringsprocessen och ger dig en heltäckande bild av alla uppgifter som utförs av din utrustning och dina resurser.

Den skärmdump som lagras i Mainiox-programvaran ger en omfattande underhållshistorik för maskiner och utrustning. Den ger en snabb och tydlig sammanfattning av utförda underhållsåtgärder, vilket säkerställer tillförlitlig drift av enheterna och förenklar planering och spårning av underhållsuppgifter.
En skärmdump som tagits i Mainiox programvara visar tydligt enhetsspecifika kostnader för föregående månad, kvartal och år. Denna funktion ger användarna värdefulla insikter i kostnadsmönstren för deras enheter över olika tidsramar.

Håll koll på kostnaderna

Exakt analys av underhållskostnader

Med programvaran kan du enkelt spåra och analysera underhållskostnaderna för varje utrustning och tillgång över tid. Applikationen ger en detaljerad uppdelning av kostnaderna för den senaste månaden, kvartalet och året och jämför dessa siffror med föregående period. Med den här funktionen kan ni identifiera områden där ni kan spara pengar och optimera underhållsprocessen.

Förebyggande underhåll

Planering för förebyggande underhåll

Med Mainiox underhållsmodul kan du skapa förebyggande underhållsplaner för varje utrustning och tillgång, vilket säkerställer att alla nödvändiga uppgifter schemaläggs och utförs i tid. När en plan för förebyggande underhåll har skapats läggs den automatiskt till i underhållskalendern. När varje planerad underhållsuppgift är slutförd skapas automatiskt en ny uppgift i kalendern ett visst antal dagar senare. Detta intervallvärde kan enkelt ställas in under skapandet eller redigeringen av den förebyggande underhållsplanen, vilket säkerställer att rätt uppgifter alltid schemaläggs vid rätt tidpunkt.

Skärmbilden visar vyn "Skapa förebyggande underhåll", som ger ett användarvänligt sätt att planera och schemalägga förebyggande underhåll, vilket främjar optimal enhetsprestanda och minskar oväntade fel.
Skärmdumpen visar de bifogade filer som är kopplade till en enhet som lagras i Mainiox-programvaran, t.ex. tekniska manualer, bilder och dokumentation. Dessa filer ger värdefull information om underhåll, skötsel och drift av enheten.

Håll dina viktiga filer säkra

Enkel filhantering

Med Mainiox underhållsmodul kan du enkelt ladda upp och lagra bilder, dokument och guider som är relaterade till varje enhet och tillgång på en egen sida. På så sätt kan du samla all viktig information på ett ställe och snabbt komma åt den när du behöver den.

Låt inte ineffektivt underhåll hålla er tillbaka. Kontakta Mainiox idag för att lära dig mer om vår underhållsmodullista och börja effektivisera din underhållsprocess.