Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Mainiox Oy, Sahatie 35, 32910 Kokemäki

Rekisterin ylläpitäjä

Vivecho Oy, Sahatie 35, 32910 Kokemäki

Rekisterin nimi

Mainiox Oy:n asiakas- ja ohjelmistorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei se ole tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle esimerkiksi Google Analyticsin tai Amazon S3-palvelun käytön vuoksi. Tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee saksassa MongoDB Atlas -palvelun turvallisessa tietokanta-alustassa ja tiedostot säilytetään Amazon S3:ssa. Rekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Tilauksen päätyttyä henkilötiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa. Tietoja säilytetään kuitenkin pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, pyytää virheellisten tietojen korjaamista ja poistamista, rajoittaa tietojen käsittelyä sekä vastustaa tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Evästeet

Mainiox Oy käyttää evästeitä palvelunsa tarjoamiseen ja parantamiseen sekä markkinointitarkoituksiin. Evästeet tallentavat tietoja käyttäjän tietokoneelle, jotta käyttäjän ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen. Evästeitä käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin ja käyttäjien käyttäytymisen analysointiin. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.