Käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Mainiox Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") SAAS-ohjelmistoa (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"). Käyttöehtojen hyväksyminen tapahtuu käyttöoikeuden hankkimisen yhteydessä.

Palvelun kuvaus

Palvelu on pilvipohjainen ohjelmisto, joka tarjoaa asiakkaille kunnossapito ratkaisuja. Palvelussa on kahden viikon kokeilujakso, jonka jälkeen Palvelun käyttö edellyttää tilauksen tekemistä. Palveluun sisältyy Stripe-maksuliikenneintegraatio.

Rekisteriseloste

Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia EU-lakeja ja -säädöksiä. Rekisteriselosteemme sisältää kaikki tarvittavat tiedot henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja rekisteriselosteestamme löytyy Palvelun verkkosivuilta.

Maksut

Palvelu on tilauspohjainen ja vaatii maksullisen tilauksen sen jatkuvaa käyttöä varten. Maksu veloitetaan automaattisesti jokaisen tilausjakson alussa. Maksu sisältää kaikki Palvelun käyttöön liittyvät kustannukset. Hinnat ovat euroissa ja arvonlisävero ei sisälly hintaan.

Peruutusehdot ja palautukset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus milloin tahansa. Tilausjakson loppuun mennessä maksettuja maksuja ei palauteta. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Palveluun sisältyvät kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelun sisältöä muuhun kuin Palvelun käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa, kopioida, jakaa, julkaista tai levittää Palvelun sisältöä.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai sen saatavuuden estymisestä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulonmenetykset, liiketoiminnan keskeytykset, tiedon menetykset tai maineen menetykset. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun käyttäjän toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu Palvelun toimittamisessa tapahtuneisiin virheisiin, jotka johtuvat Palveluntarjoajan huolimattomuudesta. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korjaamaan virheet tai Palvelun toimittamatta jättämisen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat asiakkaan käyttöympäristön tai tietojärjestelmän ongelmista.

Tietoturva

Palveluntarjoaja käyttää asianmukaisia tietoturvakäytäntöjä suojatakseen Palvelun tietoturvallisuuden. Asiakkaan on kuitenkin ymmärrettävä, että kaikki tietoliikenne verkossa on alttiina tietoturvariskeille ja Palveluntarjoaja ei voi taata täydellistä tietoturvaa. Asiakkaan on varmistettava, että hänen käyttämänsä laitteisto ja ohjelmisto ovat asianmukaisesti suojattuja.

Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät tunnisteet huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille.

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle tunnisteen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnisteen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuutunnisteillaan tapahtuneesta ohjelmistopalvelunkäytöstä lakkaa, kun toimittaja on vastannut asiakkaan ilmoituksen tai toimittaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

Muutokset käyttöehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu Palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan tulee tarkistaa Käyttöehdot säännöllisesti ja jatkaa Palvelun käyttöä vain, jos hän hyväksyy muutokset.

Ohjeistus ja käyttöympäristö

Toimittajan antaa käyttöönottoon liittyvää muuta tukea tai koulutusta ainoastaan, mikäli siitä on sovittu erikseen. Toimittajalla on oikeus veloittaa käyttöönottoon liittyvästä tuesta ja koulutuksesta.

Asiakkaan aineiston palauttaminen

Toimittaja luovuttaa asiakkaan aineiston asiakkaalle 30 päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa asiakkaan aineiston luovuttamisesta.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos neuvottelut eivät johda ratkaisuun, riidat ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa.

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää näihin Käyttöehtoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä Mainiox oy:n asiakaspalveluun. Ajantasaiset yhteystiedot löydät palveluntarjoajan verkkosivuilta.