Wat is preventief onderhoud?

Preventief onderhoud is een vorm van onderhoud die regelmatig wordt uitgevoerd op gereedschappen, apparatuur of eigendommen om mogelijke storingen en defecten te voorkomen. Preventief onderhoud heeft als doel de uitstekende functionaliteit van machines en apparatuur te behouden en ongeplande uitval te voorkomen, wat duur kan zijn en de productie kan verstoren. Dit kan bestaan uit regelmatige inspecties, reiniging, smering en vervanging van versleten of beschadigde onderdelen. Preventief onderhoud wordt meestal van tevoren gepland en routinematig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat apparatuur en machines in goede staat en bedrijfsklaar zijn. Door preventief onderhoud uit te voeren, kan het bedrijf de betrouwbaarheid van de apparatuur verhogen, de levensduur verlengen en de daaruit voortvloeiende kosten verlagen.

Waarom is preventief onderhoud belangrijk?

Preventief onderhoud is om verschillende redenen belangrijk.

  • De betrouwbaarheid van de apparatuur vergroten. Onderhoud helpt ervoor te zorgen dat de apparaten altijd in goede staat zijn en hun beoogde taken uitvoeren wanneer dat nodig is. Bovendien kan proactief onderhoud, door potentiële problemen op te sporen voordat ze kritiek worden, productieonderbrekingen voorkomen en de betrouwbaarheid van de apparatuur vergroten.
  • Lange levensduur van apparaten. Regelmatig onderhoud kan de levensduur van apparatuur en machines verlengen. Door versleten en beschadigde onderdelen op tijd te vervangen, wordt het apparaat gespaard en worden de bedrijfsactiviteiten beschermd. Dit helpt bedrijven om meer waarde te halen uit hun geïnvesteerde apparatuur en vermindert de noodzaak voor dure vervangingsinvesteringen.
  • Besparingen. Regelmatig onderhoud kan de totale kosten van het apparaat verlagen. Bovendien kan het bedrijf dure reparaties en onverwachte productieonderbrekingen voorkomen door storingen te voorkomen.
  • Veiligheid. Proactief onderhoud kan bijdragen aan de veiligheid van apparatuur en gereedschappen die essentieel zijn voor werknemers en klanten. Een bedrijf kan ongelukken en verwondingen verminderen door potentiële veiligheidsrisico's te identificeren en te corrigeren voordat ze een probleem worden.
  • Voldoen aan voorschriften. Proactief onderhoud kan het bedrijf ook helpen om te voldoen aan voorschriften op het gebied van veiligheid en productiviteit. Door regelmatig onderhoud uit te voeren, kan het bedrijf laten zien dat het deelneemt en de verplichte en aanbevolen maatregelen uitvoert bij het onderhoud van apparatuur, waardoor goede werkomstandigheden worden gegarandeerd en schade aan werknemers, klanten en het milieu wordt voorkomen.
  • Betere kwaliteit. Regelmatig onderhoud helpt ervoor te zorgen dat het apparaat zo goed mogelijk werkt, waardoor producten van betere kwaliteit kunnen worden gemaakt. Dit helpt het bedrijf om aan de behoeften van de klant te voldoen en een concurrentievoordeel te behouden.
  • Betere planning. Door de preventieve onderhoudsplannen en -schema's van het bedrijf te implementeren, kan het onderhoud efficiënter worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een efficiënter gebruik van middelen, waaronder werktijd en efficiënt gebruik van apparatuur, en de schadelijke effecten van onderhoud op de productie verminderen.

Soorten preventief onderhoud

Routinematig onderhoud

Dit is het meest voorkomende type preventief onderhoud van alle onderhoudsoplossingen en omvat eenvoudige taken zoals controleren, schoonmaken, invetten en schroeven en moeren aandraaien.

Voorspellend onderhoud

Dit type onderhoud maakt gebruik van sensoren en andere bewakingsapparatuur om te voorspellen wanneer het apparaat defect dreigt te raken. Hierdoor kan het bedrijf proactief stappen ondernemen om storingen en onverwachte uitval te voorkomen door apparatuur in realtime te bewaken.

Toestandsafhankelijk onderhoud

Onderhoud is gebaseerd op de werkelijke conditie van machines en apparatuur in plaats van gepland onderhoud. Toestandsafhankelijk onderhoud maakt gebruik van sensoren en andere controle-instrumenten om de toestand van de apparatuur te bepalen. Hierdoor wordt onderhoud uitgevoerd wanneer het nodig is in plaats van regelmatig.

Correctief onderhoud

De taak van dit onderhoud is te reageren op problemen en storingen die zich hebben voorgedaan. Correctief onderhoud wordt pas uitgevoerd nadat het probleem is gedetecteerd en geïdentificeerd.

Preventief onderhoud

Het doel van onderhoud is om de nodige stappen te ondernemen om problemen te voorkomen, zoals het updaten van apparatuur, het aanpassen van processen en het opleiden van personeel in de nodige onderhoudsprocedures.

Het is belangrijk op te merken dat de beste aanpak van preventief onderhoud kan variëren afhankelijk van de apparatuur en de bedrijfsbehoeften. Door deze vormen van preventief onderhoud te combineren, kan er echter voor worden gezorgd dat de apparatuur en eigendommen altijd in goede staat blijven en de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

De uitdagingen van proactief onderhoud

Proactief onderhoud kan het bedrijf ook voor uitdagingen stellen.

Kosten

Het implementeren en onderhouden van proactief onderhoud is zeker niet gratis. Integendeel, het vereist vaak investeringen in apparatuur, gereedschappen en training. Daarom moet het bedrijf de kosten van preventief onderhoud zorgvuldig afwegen tegen de behaalde voordelen om de kosteneffectiviteit van het onderhoudsprogramma te garanderen.

Complexiteit

Een onderhoudsprogramma kan complex zijn en veel coördinatie en communicatie vereisen tussen verschillende afdelingen, operators en mensen. Daarom moet het bedrijf over de middelen en expertise beschikken om het onderhoudsprogramma effectief te beheren om het gewenste resultaat te bereiken.

Storingen in de productie

Preventief onderhoud kan tijdelijke onderbrekingen in de productie veroorzaken, wat van invloed kan zijn op productieschema's of levertijden. Daarom moet het bedrijf onderhoudsoplossingen en proactieve acties zorgvuldig plannen en coördineren om productieonderbrekingen tot een minimum te beperken.

Moeite met het meten van resultaten

Het meten van de voordelen van preventief onderhoud kan moeilijk zijn omdat de kosten van voorkomen storingen vaak moeilijk in te schatten zijn. Een bedrijf moet verschillende maatstaven gebruiken, zoals de betrouwbaarheid van apparatuur, om de effectiviteit van preventief onderhoud te evalueren.

Weerstand tegen verandering

Het implementeren van predictief onderhoud kan significante veranderingen in de bedrijfscultuur en -processen vereisen, wat voor sommige werknemers of afdelingen moeilijk te accepteren kan zijn. Daarom moet het bedrijf effectief communiceren over preventieve onderhoudsoplossingen en de voordelen ervan en werknemers betrekken bij de planning en implementatieprocessen om weerstand tegen verandering te overwinnen.

Samengevat

Hoewel het invoeren en onderhouden van preventief onderhoud uitdagingen met zich meebrengt voor het bedrijf, zijn de voordelen van een grotere betrouwbaarheid van de apparatuur, een langere levensduur, financiële besparingen, een betere veiligheid en een betere kwaliteit vaak winstgevende investeringen voor veel bedrijven.