De voor- en nadelen van verschillende onderhoudsprogramma's: Een CMMS-perspectief

pros-and-cons

Het belang van onderhoudsprogramma's

Het belang van onderhoudsprogramma's voor de soepele werking van elke industrie, van productie tot IT, luchtvaart en nog veel meer, kan niet genoeg worden benadrukt. Uitgebreide onderhoudsprogramma's, vooral die welke worden beheerd via een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem (CMMS), kunnen de productiviteit en kostenefficiëntie aanzienlijk verbeteren. Ze zorgen niet alleen voor optimale prestaties door routinematige controles van apparatuur en systemen, maar helpen ook potentiële problemen te voorkomen, waardoor de uitvaltijd van systemen of machines wordt beperkt.

Maar het gaat er niet alleen om potentiële problemen in de kiem te smoren. Onderhoudsprogramma's, met name preventieve onderhoudsprogramma's, zijn een integraal onderdeel van de levenscyclus van een machine omdat ze de levensduur verlengen en de operationele output verbeteren. Ze hebben ook een directe invloed op de veiligheid op de werkplek. Door problemen op te sporen en aan te pakken voordat ze ontaarden in ernstige problemen, kunnen onderhoudsprogramma's bijdragen aan het terugdringen van bedrijfsongevallen.

De verscheidenheid aan onderhoudsprogramma's

In de loop der jaren zijn er verschillende soorten onderhoudsprogramma's ontstaan, elk gericht op specifieke behoeften en geschikt voor verschillende soorten machines of systemen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen voor efficiënte prestaties van systemen en machines en tegelijkertijd de frequentie en kosten van reparaties verlagen. Wanneer deze programma's geïntegreerd zijn met een CMMS, kunnen ze de workflow en efficiëntie van het onderhoudsproces enorm verbeteren.

Preventief onderhoud (PM): De meest voorkomende vorm van preventief onderhoud is het routinematig controleren en onderhouden van apparatuur om storingen te voorkomen. Hiervoor moet een onderhoudsschema worden opgesteld op basis van tijd, gebruik of conditie.

Correctief onderhoud: Zoals de naam al aangeeft, lost dit type een bestaand probleem in het systeem of de machine op. Correctieve acties kunnen klein zijn, zoals het aandraaien van een losse schroef, of groot, zoals het vervangen van een compleet onderdeel.

Voorspellend Onderhoud (PdM): Dit is een meer geavanceerde vorm waarbij de conditie en prestaties van de apparatuur voortdurend worden bewaakt om te voorspellen wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd. Het omvat verschillende methoden van gegevensverzameling, waaronder trillingsanalyse, akoestische analyse, temperatuuranalyse en olieanalyse.

Risicogebaseerd onderhoud (RbM): Hierbij wordt het risico beoordeeld dat apparatuur uitvalt en wordt het onderhoud dienovereenkomstig gepland. Het helpt bij het prioriteren van onderhoudsactiviteiten op basis van hun potentiële invloed op het bedrijf.

Totaal Productief Onderhoud (TPM): Deze methode is erop gericht om de beschikbaarheid van apparatuur te verhogen door alle niveaus, van het topmanagement tot eerstelijns operators, te betrekken bij het onderhoud ervan.

Betrouwbaarheidsgericht onderhoud (RCM): RCM maakt gebruik van een gestructureerd proces om te bepalen welke activa onderhoud nodig hebben, waardoor de betrouwbaarheid, veiligheid en kosteneffectiviteit van het systeem worden verbeterd.

Preventief onderhoud: Voor- en nadelen

Preventief Onderhoud overtreft andere opties vanwege de proactieve benadering. Door potentiële problemen aan te pakken voordat ze de kans hebben gehad om problemen te veroorzaken, wordt de kans op voortijdige storingen geminimaliseerd. Het helpt dus de levensduur van de apparatuur te verlengen, de veiligheid op het werk te verhogen, de productiekwaliteit te verbeteren, energie te besparen en kosten te besparen.

Door een onderhoudsschema op te stellen, verbetert PM ook de workflow. Met een CMMS wordt het plannen, volgen en voltooien van deze taken minder een karwei. U kunt voorspellen wanneer elke machine onderhoud nodig heeft en dienovereenkomstig plannen, zodat de impact op de productie tot een minimum wordt beperkt.

PM heeft echter ook nadelen. Het kan leiden tot verspilling van middelen als onderhoud te vaak wordt uitgevoerd of op apparatuur die het niet nodig heeft. Er is ook de uitdaging om een effectief onderhoudsschema te ontwikkelen. Als er te veel tijd verstrijkt tussen PM-controles, kan de apparatuur defect raken; als het te kort duurt, verspil je kostbare manuren en middelen.

En hoewel PM veel storingen kan helpen voorkomen, is het niet waterdicht. Apparatuur kan tussen de controles door nog steeds defect raken als er plotseling een onvoorzien probleem optreedt. Daarom is het belangrijk om ook een reactief onderhoudsprogramma te hebben voor dergelijke incidenten.

Voorspellend onderhoud: Voor- en nadelen

Voorspellend onderhoud is een proactieve benadering die gebruik maakt van gegevensanalyse, voorspellende modellen en machine learning om te voorspellen wanneer een storing aan apparatuur kan optreden, waardoor onderhoudstaken kunnen worden gepland op een geschikt moment voordat een storing optreedt.

Voordelen van voorspellend onderhoud:

Het minimaliseren van stilstand is een van de belangrijkste voordelen van voorspellend onderhoud. Vaak leidt het falen van apparatuur tot kostbare en vroegtijdige stilstand. Met predictief onderhoud worden potentiële problemen echter geïdentificeerd en opgelost voordat ze een probleem kunnen veroorzaken, waardoor de stilstandtijd aanzienlijk wordt verkort.

Een ander voordeel van voorspellend onderhoud is de kosteneffectiviteit. Door potentiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken, kunnen bedrijven de hogere kosten vermijden die gepaard gaan met volledige uitval van apparatuur.

Nadelen van voorspellend onderhoud:

Ondanks de vele voordelen heeft voorspellend onderhoud ook zijn uitdagingen. Een van de belangrijkste nadelen is de complexiteit van de implementatie. Om voorspellend onderhoud effectief te laten werken, is een geavanceerd systeem van sensoren en geavanceerde analyses nodig, waardoor het complexer is dan traditionele onderhoudsmethodes.

Ten tweede kan voorspellend onderhoud leiden tot onnodige onderhoudstaken. Dit komt omdat het systeem mogelijk niet 100% nauwkeurig is in het voorspellen van storingen, wat leidt tot onnodige onderhoudstaken.

Correctief onderhoud: Voor- en nadelen

Correctief onderhoud, ook bekend als "storingsonderhoud", is een methode waarbij onderhoudstaken aan apparatuur pas worden uitgevoerd nadat een defect of storing is opgetreden.

Voordelen van correctief onderhoud:

Een van de belangrijkste voordelen van correctief onderhoud is dat er geen kosten vooraf zijn voor onderhoudstaken. Omdat het onderhoud alleen wordt uitgevoerd wanneer dat nodig is, worden de kosten voor preventief onderhoud tenietgedaan.

Correctief onderhoud vereist ook minder planning dan preventief onderhoud. Dit komt omdat taken alleen worden uitgevoerd wanneer een defect wordt waargenomen, waardoor er mogelijk tijd vrijkomt voor andere werkzaamheden.

Nadelen van correctief onderhoud:

Hoewel correctief onderhoud op voorhand minder duur kan zijn, kunnen de kosten als gevolg van het onverwacht stoppen van apparatuur aanzienlijk hoger zijn. Deze kosten kunnen bestaan uit productieverlies, overuren voor noodreparaties en grotere schade aan de apparatuur zelf.

Een ander potentieel nadeel is dat het behoorlijk storend kan zijn. Als apparatuur onverwacht uitvalt, moeten de werkzaamheden vaak worden stilgelegd, wat een grote impact kan hebben op de productiviteit.

Risicogebaseerd onderhoud: Voor- en nadelen

Risicogebaseerd onderhoud maakt gebruik van zowel conditiegebaseerde monitoring als betrouwbaarheidsgericht onderhoud om onderhoudsprioriteiten te bepalen.

Voordelen van risicogebaseerd onderhoud:

Een van de belangrijkste voordelen van risicogebaseerd onderhoud is dat het onderhoudsschema's optimaliseert op basis van de kriticiteit en conditie van de apparatuur. Dit betekent dat middelen worden toegewezen aan waar ze het meest nodig zijn, wat de efficiëntie bevordert en de kosten verlaagt.

Een ander voordeel is het verbeterde risicobeheer. Door risico's te identificeren en te prioriteren kunnen organisaties hun onderhoud effectiever beheren en de kans op defecten aan apparatuur verkleinen.

Nadelen van risicogebaseerd onderhoud:

Een van de grootste uitdagingen van risicogebaseerd onderhoud is dat het een uitgebreid begrip vereist van de apparatuur, de storingsmodi en de impact van deze storingen op de werking. Dit kan tijd en middelen vergen die niet altijd direct beschikbaar zijn.

Bovendien vereist deze onderhoudsstrategie voortdurende risicobeoordelingen en updates van de onderhoudsstrategie, wat de complexiteit kan vergroten en extra tijd en middelen kan vereisen.

Toestandsafhankelijk onderhoud: Voor- en nadelen

Toestandsafhankelijk onderhoud, ook wel predictief onderhoud genoemd, is een proactieve strategie voor onderhoudsprogramma's waarbij de toestand van apparatuur wordt beoordeeld en onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de gegevens. In dergelijke gevallen worden geavanceerde hulpmiddelen en technologieën gebruikt, zoals trillingsanalyse, infraroodbeeldvorming en ultrasone detectie.

Voordelen

 • Minimalestilstand: Omdat onderhoud wordt gepland op basis van de noodzaak, worden onverwachte storingen en stilstand van apparatuur aanzienlijk beperkt.
 • Kosteneffectief: In vergelijking met het uitvoeren van routineonderhoud kan toestandsafhankelijk onderhoud kosteneffectiever zijn omdat onnodig onderhoudswerk wordt vermeden.
 • Hogere levensduur van apparatuur: Door potentiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken, kan onderhoud op basis van conditie de levensduur van apparatuur en machines verlengen.

Nadelen

 • Hoge aanloopkosten: Het implementeren van toestandsafhankelijk onderhoud vereist een aanzienlijke investering in bewakingsapparatuur en training.
 • Afhankelijk van expertise: Het succes van toestandsafhankelijk onderhoud hangt af van de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens en de analyse ervan, die weer afhankelijk is van gespecialiseerde vaardigheden.

Reactief onderhoud: Voor- en nadelen

Reactief onderhoud, ook wel storingsonderhoud genoemd, houdt in dat apparatuur en machines pas worden gerepareerd nadat ze defect zijn geraakt.

Voordelen

 • Lagere initiële kosten: Er is geen dure onderhoudsplanning nodig.
 • Minder personeel nodig: In tegenstelling tot preventieve onderhoudsprogramma's zoals toestandsafhankelijk onderhoud, is er voor reactief onderhoud minder personeel nodig omdat het onderhoud alleen plaatsvindt wanneer zich een probleem voordoet.

Nadelen

 • Verhoogde stilstand: Omdat onderhoud pas plaatsvindt nadat er een probleem is opgetreden, kan dit leiden tot onverwachte uitval van apparatuur en mogelijk lange perioden van stilstand.
 • Hogere kosten op lange termijn: Reparaties kunnen duur zijn, vooral als er sprake is van een groot defect aan het systeem. Na verloop van tijd kunnen de cumulatieve kosten van reparaties hoger uitvallen dan de kosten van een preventief onderhoudsprogramma.
 • Kortere levensduur van apparatuur: Reactief onderhoud kan leiden tot een kortere levensduur van apparatuur, omdat problemen die in een vroeg stadium van een preventief onderhoudsplan zijn geïdentificeerd, onopgemerkt kunnen blijven tot ze een storing veroorzaken.

De invloed van een CMMS op verschillende onderhoudsprogramma's

Een Computerized Maintenance Management System (CMMS) is een softwarepakket dat een database bijhoudt van de onderhoudsactiviteiten van een organisatie. Dit programma helpt onderhoudsteams bij het bijhouden van alle bedrijfsmiddelen, het plannen en volgen van onderhoudstaken en het registreren van reparaties uit het verleden.

Een CMMS kan de effectiviteit van elk onderhoudsprogramma op verschillende manieren aanzienlijk verbeteren, of het nu reactief of conditiegebaseerd is:

 • Gepland onderhoud: Met een CMMS kunnen routine-onderhoudsactiviteiten worden gepland en bijgehouden, waardoor het eenvoudiger wordt om toestandsafhankelijke onderhoudsprogramma's naadloos uit te voeren.
 • Gedetailleerde registraties: Het helpt om onderhoudswerk uit het verleden bij te houden, wat waardevolle inzichten kan opleveren bij het plannen van toekomstige onderhoudstaken.
 • Activabeheer: Het systeem kan helpen bij het bijhouden van de levenscyclus van apparatuur, wat enorm kan helpen bij het nemen van beslissingen over scenario's voor reparatie of vervanging.
 • Storingen voorspellen: Met functies voor voorspellende analyses kan een CMMS storingen helpen voorspellen voordat ze optreden, zodat onderhoudspersoneel proactief kan reageren.
 • Minder stilstand: Door het onderhoudsproces beter te beheren, kan een CMMS de stilstandtijd aanzienlijk verminderen - een kritieke factor in elk onderhoudsprogramma.

Onderhoudsprogramma's implementeren met CMMS: voordelen

In een wereld waarin operationele efficiëntie vaak bepalend is voor de bedrijfsprestaties, biedt het implementeren van een Computerized Maintenance Management System (CMMS) voor onderhoudsprogramma's talloze voordelen. Ten eerste optimaliseert het de onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk door de workflow te stroomlijnen en stilstand te verminderen. Dit systeem stelt een bedrijf in staat om preventieve onderhoudstaken te plannen, werkorders te volgen en activa en inventaris in real-time te beheren. Zo voorkomt het plotselinge uitval van apparatuur en verbetert het de operationele uptime drastisch.

Ten tweede bieden deze systemen vitale inzichten via de verzamelde gegevens. Met de kracht van analytische tools kunt u de prestaties van bedrijfsmiddelen in de gaten houden, anticiperen op potentiële problemen en de onderhoudsbehoeften voorspellen. Deze voorspellende analysefunctie zorgt voor een betere budgettering en goed geïnformeerde besluitvormingsprocessen.

Bovendien verbetert CMMS de communicatie en samenwerking binnen teams. Het elimineert het omslachtige proces van papierwerk en biedt een efficiënte manier om iedereen op de hoogte te houden van vitale onderhoudsactiviteiten. Met een gestandaardiseerd proces en verbeterde communicatie neemt de efficiëntie van het werk aanzienlijk toe.

Tot slot zorgt het gebruik van een CMMS voor een betere naleving van de regelgeving door nauwkeurige gegevens te verstrekken die nodig zijn tijdens inspecties. Dit verzekert regelgevende instanties ervan dat uw bedrijf zich richt op veiligheid en preventief onderhoud, waardoor de kans op onnodige boetes of sancties afneemt.

Onderhoudsprogramma's implementeren zonder CMMS: nadelen

Aan de andere kant heeft het duiken in onderhoudsprogramma's zonder de ondersteuning van CMMS zijn blinde vlekken. Het gebrek aan automatisering en de afhankelijkheid van handmatige systemen kan de efficiëntie en doeltreffendheid belemmeren. Vertraagde of gemiste preventieve onderhoudsschema's kunnen leiden tot storingen aan machines, waardoor de stilstandtijd toeneemt.

Het ontbreken van betrouwbare, real-time gegevensverzameling betekent dat er meestal pas wordt ingegrepen nadat het probleem zich heeft voorgedaan. Deze reactieve aanpak resulteert vaak in hoge reparatiekosten en, in sommige gevallen, vervangingskosten. Het ontbreken van automatisering betekent ook dat er veel tijd wordt besteed aan administratieve taken, die anders geïnvesteerd zouden kunnen worden in productievere activiteiten.

Papieren methodes, zonder de samenwerking en standaardisatie die CMMS biedt, kunnen leiden tot ineffectieve communicatie. Kritische informatie kan verloren gaan, tijdigheid wordt mogelijk niet gehaald en consistentie van de taakuitvoering wordt moeilijk te handhaven. Bovendien kan het zonder een gedigitaliseerd dossier een enorme uitdaging zijn om aan te tonen dat de regelgeving wordt nageleefd, waardoor uw bedrijf kan worden blootgesteld aan onnodige risico's en boetes.

Het juiste onderhoudsprogramma kiezen: Een kwestie van context

De keuze van het juiste onderhoudsprogramma wordt sterk beïnvloed door de unieke context van een organisatie: de bedrijfsdoelstellingen, de beschikbare middelen, de complexiteit van de machines en de geldende voorschriften.

De keuze voor een preventief onderhoudsprogramma, vooral met ondersteuning van een CMMS, kan aanzienlijke voordelen opleveren. Het maakt een goede planning van onderhoudstaken mogelijk, waardoor plotselinge machinestoringen die de bedrijfsactiviteiten verstoren worden voorkomen. Voor bedrijven met eenvoudige machines of beperkte middelen kan het echter praktischer zijn om te kiezen voor reactief onderhoud.

Aan de andere kant kan een programma voor voorspellend onderhoud, dat de omstandigheden van apparatuur in realtime controleert, voordelig zijn voor complexe machines met een hoge waarde. Hoewel dit een aanzienlijke investering vereist, kan het op lange termijn kosten besparen door potentiële problemen preventief te identificeren en op te lossen.

Nogmaals, het juiste onderhoudsprogramma hangt uiteindelijk af van een zorgvuldige afweging van de unieke vereisten, financiële mogelijkheden en strategische doelstellingen van een organisatie.

De wisselwerking tussen CMMS, onderhoudsprogramma's en organisatorisch succes

Het verband tussen CMMS, onderhoudsprogramma's en het algehele succes van een organisatie is wederzijds. Een effectief onderhoudsprogramma, gefaciliteerd door CMMS, beïnvloedt direct het vermogen van een organisatie om waardevolle producten of diensten betrouwbaar en concurrerend te leveren.

CMMS bevordert efficiëntie, gegevensgestuurde besluitvorming, communicatie en naleving - allemaal cruciale elementen voor een succesvol onderhoudsprogramma. Een superieur onderhoudsprogramma zorgt er op zijn beurt voor dat machines en apparatuur goed worden onderhouden, wat de operationele efficiëntie bevordert en stilstand vermindert.

Deze efficiëntie en betrouwbaarheid vertalen zich in het vermogen van de organisatie om op betrouwbare wijze producten of diensten van hoge kwaliteit te produceren en te leveren, wat uiteindelijk resulteert in tevreden klanten en een beter resultaat.

In een notendop is de integratie van CMMS in uw onderhoudsprogramma's niet alleen een operationele keuze; het heeft een directe invloed op de concurrentiepositie van uw organisatie in de snelle bedrijfsomgeving van vandaag.